Duševné vlastníctvo a autorské právo

  • ochranné známky a autorské práva
  • kompletné zabezpečenie zmluvnej dokumentácie v odbore práva duševného vlastníctva, predovšetkým licenčnej zmluvy, zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva alebo zmluvy o vytvorení autorských diel
  • zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.