Advokátska kancelária JUDr. Ivana Remšíková

Naša advokátska kancelária úspešne pôsobí v Pezinku viac ako desať rokov. Poskytujeme právne služby najmä v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva.

Čo ponúkame:

 • spisovanie a revízie zmlúv (kúpne, darovacie a iné)
 • zastupovanie v súdnych a správnych konaniach
 • riešenie zložitých rodinných situácií (rozvody, dedenie, spory o majetok)
 • poradenstvo a zastúpenie v konaniach o úprave práv a povinností rodičov k deťom – osobná starostlivosť, výživné, styk s deťmi, osvojenie, určenie a zapretie otcovstva)
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva
 • vypracovanie žalôb, odvolaní, vyjadrení
 • právne konzultácie, právne rozbory
 • vymáhanie pohľadávok
 • založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach
 • register partnerov verejného sektora a ďalšie služby, ktoré nájdete uvedené nižšie
 • volebné právo a zastupovanie v konaniach vo volebných veciach.

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.