Obchodné právo

  • vypracovávanie a posudzovanie rôznych typov obchodných zmlúv, najmä kúpnych zmlúv a zmlúv o dielo
  • súdne, mimosúdne a exekučné vymáhanie pohľadávok
  • zabezpečenie a postúpenie pohľadávok
  • asistencia pri obchodných rokovaniach
  • poradenstvo, konzultácie a zastupovanie klientov vo všetkých veciach v oblasti obchodného práva

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.