Vymáhanie pohľadávok

  • vymáhanie pohľadávok a výživného
  • spracovanie a podanie návrhov na začatie exekúcie
  • zastupovanie klientov v exekučných konaniach

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.