Dedičské právo

  • zastupovanie klientov v dedičských konaniach
  • konzultácie v oblasti dedičského práva (dedenie zo zákona, zo závetu)
  • príprava dedičských dohôd, závetov, a listín o vydedení
  • žaloby o vydanie dedičstva, spory o určenie že vec patrí do dedičstva, spory medzi dedičmi

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.