Právo obchodných spoločností

  • vedenie právnej agendy a právne poradenstvo v oblasti obchodných spoločností a družstiev (zápis spoločností do obchodného registra, zmeny údajov v obchodnom registri, výmaz z obchodného registra)
  • vybavenie všetkých druhov živností, resp. iných oprávnení na podnikanie
  • prevody a rozdelenia obchodných podielov
  • zvýšenie a zníženie základného imania
  • likvidácia spoločností
  • zmluvy pre členov štatutárnych orgánov
  • zastupovanie obchodných spoločností a družstiev v obchodno-právnych sporoch a v registrovom konaní
  • zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra, zmeny v zápise
  • zápis spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov, zmeny v zápise

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.