Právo obchodných spoločností

  • vedenie právnej agendy a právne poradenstvo v oblasti obchodných spoločností a družstiev (zápis spoločností do obchodného registra, zmeny údajov v obchodnom registri, výmaz z obchodného registra)
  • vybavenie všetkých druhov živností, resp. iných oprávnení na podnikanie
  • prevody a rozdelenia obchodných podielov
  • zvýšenie a zníženie základného imania
  • likvidácia spoločností
  • zmluvy pre členov štatutárnych orgánov
  • zastupovanie obchodných spoločností a družstiev v obchodno-právnych sporoch a v registrovom konaní

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.