Konkurzné právo

  • návrhy na vyhlásenie konkurzu
  • spracovanie prihlášok pohľadávok veriteľov do konkurzného konania
  • príprava dokumentácie súvisiacej s reštrukturalizáciou
  • poradenstvo veriteľom vo všetkých fázach konkurzného a reštruktualizačného konania a ich zastupovanie v súvisiacich sporoch a konaniach

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.