Správne a volebné právo

  • zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy
  • podávanie správnych žalôb a zastupovanie v konaniach pred správnymi súdmi
  • podávanie sťažností, podnetov prokuratúre a žalôb vo veciach nečinnosti orgánov verejnej správy
  • podávanie žalôb a zastupovanie vo volebných veciach (registrácia kandidátnych listín, ústavnosť a zákonnosť volieb)

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.