Rodinné právo

  • spracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv, návrhov a podaní
  • rozvod manželstva, vysporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • úprava pomerov k maloletým deťom na čas pred rozvodom a po rozvode (zverenie detí do výchovy jedného z rodičov, striedavá starostlivosť, neodkladné opatrenia)
  • výživné maloletých aj plnoletých detí, dohody rodičov
  • výživné rozvedeného manžela
  • výživné nevydatej matky a náklady s tehotenstvom a pôrodom
  • určenie, zapretie otcovstva
  • zastupovanie klientov vo všetkých veciach v oblasti rodinného práva
  • osvojenie maloletých detí, cezhraničné osvojenie

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.