Občianske právo

 • spracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv, žalôb a podaní
 • neplatnosť zmlúv a odstúpenie od zmlúv
 • vymáhanie pohľadávok, správa pohľadávok vrátane ich zabezpečenia
 • pôžičky - zriadenie, zabezpečenie a vymáhanie
 • vlastnícke právo a spoluvlastnícke vzťahy
 • vecné bremená
 • vrátenie daru, zrušenie darovania
 • spôsobilosť na právne úkony
 • práva spotrebiteľov
 • susedské spory
 • zodpovednosť za škodu, náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
 • zastupovanie klientov vo všetkých veciach v oblasti občianskeho práva

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.