Stavebné právo

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • komunikácia s obchodnými partnermi v súlade s právnymi požiadavkami firmy
  • zastupovanie v sporoch
  • tvorba a analýza zmlúv /dodávateľsko-odberateľské, o dielo, nájomné, a iné/, vady, reklamácie, náhrada škody, započítavanie, postupovanie, zabezpečovanie pohľadávok
  • asistencia pri obchodných rokovaniach
  • komunikácia so stavebnými úradmi, orgánmi na úseku ochrany ŽP
  • príprava podkladov pre vydanie stavebných povolení, ohlasovanie stavieb a ich zmien

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.