Pezinok Advokátska kancelária

JUDr. Ivana Remšíková

JUDr. Ivana Remšíková

Advokátska kancelária

Ako advokátka pôsobím v Pezinku od roku 2010. Od založenia advokátskej praxe som poskytla právne služby stovkám klientov, či už súkromným osobám alebo podnikateľom a prispela k riešeniu mnohých zložitých životných situácii, sporov a obchodných záležitostí.

Kontakt

Prax od roku 2010 Advokátske služby

Už od vzniku advokátskej kancelárie je mojou prvoradou snahou budovať reputáciu advokátskej kancelárie poskytovaním odborného právneho poradenstva na vysokej profesionálnej úrovni, s dôrazom na osobný kontakt s klientom.

Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému klientovi a zachovanie mlčanlivosti o všetkých klientom poskytnutých informáciách. Mojim klientom poskytujem právne poradenstvo v mnohých oblastiach práva, so špecializáciou na oblasť obchodného, občianskeho, rodinného, dedičského, pracovného a stavebného práva.

Za účelom poskytovania komplexných služieb dlhodobo úspešne spolupracujem s vybranými znalcami, notármi a exekútormi, účtovnými a daňovými poradcami. Klientom vychádzam v ústrety aj tým, že po vzájomnej dohode poskytujem právne poradenstvo v čase mimo obvyklých úradných hodín.
Vízia spoločnosti

operatívne riešenia
skúsený tím
odborné poradenstvo
spokojný klient

Klientom vychádzam v ústrety aj tým, že po vzájomnej dohode poskytujem právne poradenstvo v čase mimo obvyklých úradných hodín.